Daļa no freefm.lv lietotājiem būs kaut ko pa ausu galam dzirdējuši par tādu radioamatierismam radniecīgu nodarbi dieksings. Šī raksta mērķis ir nedaudz tuvāk aplūkot šo brīvā laika aizpildīšanas veidu, kas daudzos gadījumos pāraug labdabīgā intelektuālā slimībā, un ieinteresēt ar to sākt nodarboties jaunus interesentus.

Dieksisti nodarbojas ar tālu radiosignālu uztveršanu, uztveršanas ziņojumu sastādīšanu un uztveršanas apstiprinājumu (QSL) kolekcionēšanu, bet paši ar raidīšanu nenodarbojas. Tie, kas raida paši, tajā pašā brīdī kļūst vai nu par radioamatieriem, radiopirātiem vai legālu radiostaciju uzturētājiem (atkarībā no attiecīgas licences esamības vai neesamības). Dieksisti nav radioklausītāji un nav radioamatieri. Katra konkrēta dieksista specializācija var būt visai atšķirīga. Bieži vien šī nodarbe sākas ar jaudīgu starptautisko radiostaciju uztveršanu dažādos īsviļņu diapazonos, bet ar laiku izkristalizējas interesantāki specializācijas virzieni – vietējās īsviļņu stacijas, piemēram, no Āzijas vai Āfrikas, vai Latīņamerikas, īsviļņu stacijas tikai saucamajos tropiskajos diapazonos (90 m, 75 m un 60 m), vidējo viļņu stacijas vispār vai starpkontinentāla vidējo viļņu staciju uztveršana, pirātu stacijas īsviļņos vai vidējos viļņos, dažāda veida dienesta stacijas (radiobākas, jūras un iekšzemes ūdeņu, arī gaisa satiksmes sakaru stacijas u.c.), ultraīsviļņu (FM) stacijas dažādos diapazonos un dažādu UĪV izplatības veidu laikā, arī radioamatieru uztveršana. Piemēram, man ir trīs galvenie virzieni: pirātu stacijas, vidējo viļņu stacijas un FM stacijas. Daudzas starptautiskās īsviļņu stacijas ir ieinteresētas savu raidīto signālu monitoringā un uztveršanas ziņojumu saņemšanā no visas pasaules. Es arī kādreiz biju Radio Bulgaria un Radio România Internaţional oficiālais monitors, bet šo nodarbi pametu sakarā ar jau augstāk minēto iemeslu, jo man interesantāk kļuva uztvert ko tālāku un retāk dzirdamu. Tagad mani galvenokārt interesē grūti un reti uztveramas stacijas, jau sen pagātnē ir laiks, kad es brīnījos par eksotiku, bet vēl joprojām nedaudz apskaužu somu kolēģus, kuri spēj uztvert vēl “eksotiskāku” eksotiku. Mana jaunākā identificētā eksotika, ko uztvēru 4. maijā, ir City FM no raidītāja Maskavas apgabalā 87,9 MHz. Arī daļa dienesta staciju ir ja ne ieinteresētas saņemt uztveršanas ziņojumus, tad vismaz ļoti atsaucīgi uz tiem reaģē. Tāpat arī lielākā daļa Eiropas īsviļņu pirātu ir pietiekami izglītoti un atsaucīgi šajā ziņā. Te uzreiz jāpiebilst, ka ļoti daudz ir arī tādu staciju, kas uz uztveršanas ziņojumiem reaģē ļoti negribīgi, tāpēc bieži par lielu veiksmi var uzskatīt uztveršanas apstiprinājumu saņemšanu no regulāri un viegli uztveramām stacijām.

Tātad, ko un darīt, ja Tu esi nolēmis sākt nodarboties ar šo lietu. Vispirms es ieteiktu saprast, kas Tevi vairāk interesē, kuri viļņi, kāda veida stacijas. Bieži vien sākotnēju interesi rada attiecīga uztvērēja pieejamība. Tad, kad Tu esi sapratis, ka Tevi interesē, piemēram, garie viļņi, vajadzētu paanalizēt, ko tad vispār attiecīgajā diapazonā ir iespējams uztvert. Neviens nekad nevar būt pilnībā apmierināts ar uztveramo signālu kvalitāti, pie , lai to uzlabotu, būtu nemitīgi jāstrādā gan papildinot savas teorētiskās zināšanas, gan praktiski piestrādājot pie aparatūras. Es, piemēram, savā būtībā neesmu tehnisks cilvēks, bet vēlme sadzirdēt ēterā ko vairāk man ir likusi šo to saprast un apgūt. Pieņemsim, ka Tu esi iepazinies ar garajos viļņos uztveramajām stacijām (šo diapazonu ir vienkāršāk izmantot par piemēru, jo tajā robežās no 153 līdz 279 kHz raida salīdzinoši neliels skaits publisko radiostaciju), un 153 kHz frekvencē Tu vari uztvert stacijas no Rumānijas, Krievijas, Vācijas, Norvēģijas un Alžīrijas, jo nekas cits šajā frekvencē vienkārši nevar būt uztverams. Nākamais solis ir sastādīt uztveršanas ziņojumu. Es ziņojumu sastādu tabulas veidā, tabulā norādu uztveršanas datumu, laiku (starptautiskajām stacijām pietiek ar starptautisko koordinēto laiku (UTC), kas sakrīt ar GMT, bet vietējām stacijām nepieciešams norādīt attiecīgās valsts (laika joslas) vietējo laiku), precīzu frekvenci, signāla kvalitātes vērtējumu (parasti pēc SINPO skalas 5 punktu sistēmā), interferences avotus (traucējumus no citām stacijām) un uztvertā raidījuma detaļas hronoloģiskā secībā. Jānorāda arī savs vārds, uzvārds, adrese, uztvērēja un antenas tips. SINPO vērtējumā katrs burts apzīmē savu signāla parametru. S – signāla spēcīgums, I – interference, N – atmosfēras trokšņi, P – signāla stabilitāte, O – kopējais signāla kvalitātes vērtējums. Teicama signāla kvalitātes vērtējums ir 55555. Mēdz lietot arī vienkāršoto SIO skalu. Dienesta un amatieru staciju signāla kvalitātes novērtēšanai lieto citas sistēmas. Kad ziņojums ir sastādīts, atliek uzrakstīt vēstuli, kurā korektā veidā tiek stacijai paskaidrota lietas būtība un izteikta cerība saņemt uztveršanas apstiprinājumu. Ultraīsviļņu stacijām, kas uztvertas īpašos izplatības apstākļos, jāpastāsta par attiecīgajiem apstākļiem (sporādiskā izplatība, troposfēriskā izplatība, izplatība “caur meteoriem”). Tālāk es šo ziņojumu un vēstuli lieku aploksnē un sūtu attiecīgajai stacijai pa parasto pastu. Uztverto raidījumu var arī ierakstīt kādā skaņas nesējā ( dara citi mani kolēģi), bet to vienalga vajadzētu dublēt uz papīra. Elektroniskus ziņojumus es sūtu tikai pirātu stacijām, kas saprotamu iemeslu dēļ neizpauž savu parastā pasta adresi vai kam tādas nav. Visos citos gadījumos ziņojumus sūtu tikai pa parasto pastu, jo man īpaši nav nepieciešami elektroniski apstiprinājumi, es tos vērtēju daudz zemāk pa parasto pastu saņemtos. Vēlu veiksmi!

Mani tiešām ļoti iepriecinātu jebkura interesenta pievienošanās mūsu saimei. Latvijā mūs ir ļoti maz, ir viens kolēģis Rīgā, kas ir dažu Tālo Austrumu starptautisko staciju monitors, un kuru interesē arī FM. Kāds cits kolēģis no Liepājas pamatā nodarbojas ar dieksingu ceļojumos. Vēl par dažu labu tika dzirdēts vai lasīts iepriekšējos gados.
Ja kādam izdodas iegūt kādu QSL, dariet man to zināmu! Lai dotu vēl lielāku ierosmi nodarboties ar šo patiešām aizraujošo vaļasprieku, nedaudz pastāstīšu par savām gaitām šajā jomā. Es ar dieksingu sāku nodarboties nevis pateicoties interesei par tehniskām un elektroniskām lietām, bet gan pateicoties interesei par valodām un ģeogrāfiju. Neapzināta interese par šo lietu man ir bijusi jau 80. gadu vidū, jo esmu atradis burtnīcas ar pierakstiem, kur esmu fiksējis dažādos viļņos uztvertās stacijas un precīzas vai aptuvenas šo staciju frekvences. Vēlāk 90. gados es sāku klausīties dažus specializētos dieksistu raidījumus dažādās radiostacijās, no kuriem pirmais bija Sigita Žiļoņa vadītais raidījums Lietuvas Radio ēterā. Tad arī man sāka rasties skaidrāka izpratne par šo nodarbi. Nu jau vairāk kā 10 gadus ar dieksingu nodarbojos arvien nopietnāk. Šo gadu laikā manai QSL kolekcijai ir piepulcējušās 478 nosacītās radiostacijas no 88 radiozemēm jeb valstīm un teitorijām (pēc uztverto raidītāju atrašanās vietas). Trijos galvenajos manas specializācijas virzienos galvenie statistikas rādītāji ir šādi: 73 nosaukumu nosacītās pirātu stacijas no 11 valstīm (te es neskaitu klāt tos pirātus, kas uztverti retranslācijās caur oficiāliem raidītājiem), 149 vidējo vilņu stacijas no 61 radiozemes un 171 nosacītā ultraīsviļņu (FM) stacija no 35 radiozemēm. Sevišķi es varu lepoties ar pirātu un FM staciju apstiprinājumu kolekciju, jo man nav pierādījumu, ka kādam citam dieksistam visā bijušās PSRS teritorijā būtu vairāk apstiprinātu pirātu un FM staciju kā man (ja kādam tomēr ir vairāk, labprāt ar viņu apmainītos ar informāciju). Vēl lepojos ar to, ka man ir tikai 26 elektroniski apstiprinātas stacijas (visi 26 ir īsviļnu un vidējo viļņu pirāti, kuru parastā pasta adreses man nav zināmas). Visas stacijas ir uztvertas tikai manā viensētā Cēsu rajona Nītaures pagastā. Dieksingu ekspedīcijās atzīstu tikai informācijas iegūšanas nolūkā, nevis QSL iegūšanas nolūkā, jo kāda gan māksla iebraukt vai ielidot stacijas drošas dzirdamības zonā un tur to uztvert. Lai Tev rastos precīzāka apjausma par manu kolekciju, nosaukšu visas tās stacijas, no kurām QSL esmu ieguvis šogad.
Pirāti:
- Radio Kentucky (Nīderlande, 6308 kHz)
- Bluestarradio (Nīderlande, 3904 kHz)
- Radio Merlin International (Lielbritānija, 6215 kHz)
- Radio Saxonia (Vācija, 6240 kHz)
- Radio Black Arrow (Nīderlande, 6285 kHz)
- Spider Radio (e-QSL, Grieķija, 6925 kHz USB režīmā)
- Playback International (e-QSL, Šveice, 6882 kHz)
- Radio Rainbow International (e-QSL, 3935 kHz, caur Laser Hot Hits raidītāju Īrijā)
- Radio Condor (Nīderlande, 6310 kHz)
- Radio Calypso (e-QSL, Nīderlande, 6270 kHz)
- Radio Queen/Friends (e-QSL, Itālija, 6254 kHz)
- Radio Barretina Int. Catalunya (e-QSL, Spānija, 6311 kHz)
- Christ Gospel Churches International, Inc. (ASV reliģiska programma, 6295 kHz, caur Reflections Europe.com Īrijā)
Vidējie viļņi:
- Radio RCH+ (Polija, 1404 kHz)
- Radio Puerto Cabello (Venecuēla, 1290 kHz)
- BBC Radio Lincolnshire (Lielbritānija, 1368 kHz)
- Voice of America (1530 kHz, caur raidītāju Santomē un Prinsipi)
- Voice of America (1170 kHz, caur raidītāju Filipīnās)
- RAI Sede regionale per l’Abruzzo (Itālija, 1035 kHz)
- Arrow Classic Rock (Nīderlande, 675 kHz)
- Radio Kuwait Main Arabic Programme (Kuveita, 540 kHz)
- Galei Zahal (Izraēla, 1305 kHz)
- All India Radio National Channel (Indija, 1566 kHz)
- RAI Way-Genova (Itālija, 1575 kHz)
- Voice of Russia angļu redakcija (693 kHz, 1431 kHz, 1575 kHz, caur raidītājiem Vācijā)
- YLE Helsinki (Somija, 558 kHz)
- RAI Way Bari (Itālija, 1449 kHz)
- Radio Mayak (Ukraina, 765 kHz)
- Radio Brest (Baltkrievija, 1278 kHz)
- Radio Nacional de España en Castilla-La Mancha (Spānija, 1305 kHz)
- Radio Caroline (945 kHz, caur raidītāju Latvijā)
FM:
- Radio Capital (Itālija, 87,7 MHz, 97,2 MHz, 99,7 MHz)
- Küpe FM (Turcija, 87,8 MHz)
- Idea Radio (Itālija, 102,25 MHz)
- RS 2 (Lietuva, 97,8 MHz)
- Divu Krastu Radio (Latvija, 96,9 MHz)
Pēdējo 5 gadu laikā kā vienīgais (diemžēl) no Latvijas esmu piedalījies arī 9 dieksistu sacensībās. Divos gadījumos biju 4. vietā, divos – 2., bet pārējās 5 reizes esmu uzvarējis (vakar uzzināju par otro vietu Itālijas asociācijas AIR sacensībās, kurās iepriekšējos 2 gadus biju pirmais, bet šogad parādījies nopietns konkurents no Itālijas). Tā kā pievienojies, Tev ir visas iespējas!

Vēl nedaudz par manām tehniskajām iespējām. Lai arī cik dīvaini tas nebūtu, FM diapazonā pagaidām nelietoju nekādu papildus antenu, tikai teleskopisko, bet atrodos tālai uztveršanai ļoti piemērotos apstākļos – dzīvoju nomaļā viensētā. Uztvērējs vienkāršs – Sony ICF-SW7600GR, bet dažādos uztvērēju apskatos tas tiek vērtēts kā viens no labākajiem savas grupas uztvērējiem. Plānoju drīzumā uzstādīt YAGI 5 elementu antenu, kas ir jau iegādāta. Vidējiem viļņiem un īsviļņu zemākajām frekvencēm gan lietoju gandrīz 500 m garu vadu, kas novilkts pa elektrolīnijas stabiem. Īsviļņos to kombinēju ar Sony oriģinālo istabas antenu AN-71. Agrāk vidējiem viļņiem lietoju vairāk kā 200 m garu vadu, kas daļēji pat vazājās pa zemi, vēl agrāk paštaisītu 1 x 1 m rāmja antenu, ko liku klāt VEFiņiem. Tieši ar VEFiņu es arī uzvarēju savās pirmajās sacensībās.

Šo rakstu es rakstīju, balstoties tikai uz savu pieredzi, neizmantojot nekādus papildus avotus.
Kāds cits varbūt šo nodarbi aplūkotu no cita skatījuma.

73!